ИНФОРМАЦИЯ COVID-19

ЕДИНЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ COVID-19

Официален източник на информация относно мерките за борба с разпространението на COVID-19 в България, включително здравните, икономическите и социалните последици от епидемията

================================================================

ГОТОВИ ЛИ СМЕ ЗА УЧЕБНАТА ГОДИНА?

В изпълнение на ангажиментите си към децата и учениците Министерството на образованието и науката заедно с Държавна агенция „Закрила на детето“ с участието на експерти от отдел „Киберпрестъпност“ към главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и с Центъра за безопасен интернет и Асоциация „Родители“ с цел оказване подкрепа на педагогическите специалисти и на родители са разработени:

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, в училището и интернет

Наръчник за родители – Асоциация „Родители“ ви предлага да проверите дали сте направили повечето от тези неща, за да помогнете на себе си и на децата си да започнете учебната година успешно.

Препоръки на СЗО за домашно лечение на заболели с COVID-19НЦЗПБ 20.03.2020г. ⬅️ ⬅️

KАК СПАЗВАНЕТО НА ДИСТАНЦИЯ И ХИГИЕНАТА НА РЪЦЕТЕ ПОМАГАТ ДА СЕ ОПАЗИМ ОТ РЕСПИРАТОРНИ ВИРУСИНЦЗПБ 03.03.2020Г. ⬅️ ⬅️

АЛГОРИТЪМ НА ДЕЗИНФЕКЦИОННИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЕКТИ С ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ В УСЛОВИЯТА НА ЕПИДЕМИЧНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА COVID-19 ⬅️ ⬅️

Как с прости мерки можете да предотвратите разпространението на COVID-19 на работното място ⬅️ ⬅️

COVID-19

© All Right Reserved
Proudly powered by WordPress | Theme: Shree Clean by Canyon Themes.