ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРОНАВИРУС

ГОТОВИ ЛИ СМЕ ЗА УЧЕБНАТА ГОДИНА? В изпълнение на ангажиментите си към децата и учениците Министерството на образованието и науката заедно с Държавна агенция „Закрила на детето“ с участието на експерти от отдел „Киберпрестъпност“ към главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и с Центъра за безопасен интернет и Асоциация „Родители“ с цел оказване подкрепа на педагогическите специалисти и на родители са разработени: Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, в училището и интернет Наръчник за родители – Асоциация „Родители“ ви предлага … Продължете с четенето на ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРОНАВИРУС