Финансиране

БЮДЖЕТ 2024г.

Бюджет – 2023г.

Касов отчет към 31.12.2023г.

Анализ на приходите и разходите към 31.12.2023г.

Касов отчет към 30.09.2023г.

Анализ на приходите и разходите към 30.09.2023г.

Касов отчет към 30.06.2023г.

Анализ на приходите и разходите към 30.06.2023г.

Касов отчет към 31.03.2023г.

Анализ на приходите и разходите към 31.03.2023г.

Бюджет – 2022г.

Писмо МОН бюджет 2022г.

Касов отчет към месец 12.2022г.

Касов отчет към месец 09.2022г.

Касов отчет към месец 06.2022г.

Касов отчет към месец 03.2022г.

Анализ на приходите и разходите към 31.12.2022г.

Анализ на приходите и разходите към 30.09.2022г.

Анализ на приходите и разходите към 30.06.2022г.

Анализ на приходите и разходите към 31.03.2022г.

Бюджет 2021г.

Писмо МОН бюджет 2021г.

Анализ на приходите и разходите към 31.12.2021г.

Анализ на приходите и разходите към 30.09.2021г.

Анализ на приходите и разходите към 30.06.2021г.

Анализ на приходите и разходите към 31.03.2021г.

Отчет 31.12.2021г.

Отчет 30.09.2021г.

Отчет 30.06.2021г.

Отчет 31.03.2021г.

Бюджет – 2020 година

Писмо МОН бюджет 2020г.

Отчет 31.03.2020г.

Анализ на приходите и разходите 31.03.2020г.

Отчет 30.06.2020г.

Анализ на приходите и разходите към 30.06.2020г.

Отчет 30.09.2020г.

Анализ на приходите и разходите към 30.09.2020г.

Отчет 31.12.2020г.

Анализ на приходите и разходите към 31.12.2020г.

Бюджет – 2019 година

Бюджет – 2018 година

Бюджет – 2017 година

Отчети

Отчет 31.12.2019г.

Отчет 30.09.2019г.

Отчет 30.06.2019г.

Отчет 31.03.2019 г.

Отчет 31.12.2018 г.

Отчет 31.12.2017 г.

© All Right Reserved
Proudly powered by WordPress | Theme: Shree Clean by Canyon Themes.
ПРОМЯНА ШРИФТ
КОНТРАСТ