ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

В ИНФОРМАЦИОНЕН СЕМИНАР

НА ТЕМА „ПОМАГАЩИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ДЕЦА С КОМУНИКАТИВНИ НАРУШЕНИЯ“

В рамките на проект  „Глас за всяко дете“ , УНИЦЕФ България и РЦПППО-област Русе обединяват усилия в създаване и поддържане на областна професионална подкрепяща общност от специалисти за въвеждане на  допълваща и алтернативна комуникация (ДАК) при деца с комуникативни нужди.

Каква е целта и кой може да вземе участие?

Срещите на професионалната подкрепяща общност целят обмен и рефлексия върху практиките между специалисти и учители в областта, работещи с деца със специални образователни  потребности и/или използващи ДАК в своята практика (детски градини, училища, РЦПППО, ЦСОП, ЦОП, ЦСРИ, ЦРДИ и др.)

Кога и къде ще се проведе срещата?

Първата среща на професионалната подкрепяща общност ще се проведе на 05.12.2023 г. от 14:30 ч.  в  РЦПППО-Русе / гр. Русе, пл. Левски № 1А/.

Участието на професионалистите e доброволно и безплатно.

Какво да очакваме от срещата?

  • Запознаване със средствата за допълваща и алтернативна комуникация и приложението им за подкрепа на деца с проблеми в комуникацията.
  • Обсъждане на работа по случаи и добри практики между участниците.
  • Обмяна на идеи между колеги за прилагане на средства за ДАК и за подкрепа на деца чрез средства за допълваща комуникация
  • Позитивен климат за професионално развитие и надграждане на собствените практики в областта на работа с деца със специални образователни потребности и  средства за допълваща и алтернативна комуникация.

Как мога да заявя участието си?

Можете да заявите своя интерес за участие в информационния семинар на професионалната общност за подкрепа и взаимно учене чрез попълване на следния формуляр  https://forms.gle/zHUKCGKeBC6jPZFd6    в срок до 30.11.2023 г.

При възникнали въпроси и необходимост от допълнителна информация можете да се свържете с Детелина Троанска – логопед на РЦПППО-област Русе, Тел. 0878537023

       С уважение,

       ЕВГЕНИЯ СТОЯНОВА

      Директор на Регионален център за подкрепа на процеса

      на приобщаващото образование – област Русе

© All Right Reserved
Proudly powered by WordPress | Theme: Shree Clean by Canyon Themes.