0 Comment

По традиция и тази година Регионален Център – Русе проведе своя „Спортен празник“. На 10.04.2024г. повече от двадесет деца и част от екипа на центъра бяха гости на Спортен клуб „Дунав“ – Русе. Искрени благодарности на старши треньор Петър Петров и неговия екип, които чрез своя професионализъм и гостоприемство донесоха истинска забава, положителни емоции и много радост на участниците в мероприятието.

2 Април – Световен ден на информираността за Аутизма

0 Comment

Във тази връзка децата и учениците към РЦПППО – Русе под ръководството на своите ресурсни учители и други специалисти изработиха информационни табла, които бяха поставени в училища и детски градини. В изработката се включиха и деца от спектъра.

0 Comment

На 11 декември в РЦПППО се проведе обучение на учители от Русе и региона на тема „Методическа подкрепа на педагогически специалисти,предоставящи допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца със СОП. Г-жа П. Ялъмова и г-жа П. Митева запознаха присъстващите с различни методи, средства и стратегии, които биха подпомогнали работата им при деца с различни видове затруднения.

0 Comment

На 04 декември се проведе обучение за педагогически специалисти работещи в сферата на приобщаващото образование на тема: „Дейности и игри за стимулиране на развитието на деца със специални образователни потребности“. Обучителите от РЦПППО – Русе Венета Венкова – психолог и Мая Стоянова – ресурсен учител запознаха теоретично и практически присъстващите с различни дейности и игри за работа с деца и ученици със СОП.

Подписано е споразумение за междуинституционално сътрудничество между МОН, МТСП и МЗ относно предоставянето на допълнителна подкрепа

0 Comment

Споразумение за сътрудничество между Министерството на труда и социалната политика, Министерството на образованието и науката и Министерството на здравеопазването при предоставянето на подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности и с хронични заболявания подписаха тримата ресорни министри д-р Иванка Шалапатова, проф. Галин Цоков и проф. Христо Хинков. Документът ще осигури координацията и взаимодействието между експертите от регионалните центрове за подкрепа на приобщаващото образование, регионалните здравни инспекции и дирекциите „Социално подпомагане“ при оценяването…

0 Comment

15 октомври – РЦПППО Русе отбеляза Деня на белия бастун. С отбелязването на Деня на белия бастун, се стремим към популяризиране значението на правото на незрящи и слабовиждащи хора да се придвижват самостоятелно и безопасно в общодостъпна среда.

0 Comment

Седмицата от 9-13 октомври Ивелина Димитрова – психолог и Весела Стойчева – рехабилитатор на слуха и говора провеждат петдневно модулно обучение за „Помощник на учителите“ в област Русе. Служители от ДГ „Пинокио“ гр. Русе, ОУ „Братя Миладинови“ гр. Русе, ДГ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Две могили с изключителен интерес се запознават теоретично и практически с професията, принципите и философията на приобщаващото образование, ефективността и необходимостта на помощник на учителя в образователната институция.

0 Comment

На 4 октомври децата и педагогическите специалисти на РЦПППО – Русе отбелязаха световния ден на животните. Александър Димитров – ресурсен учител, изнесе интересна беседа на учениците, която възпитава в отговорност, добросърдечност и емпатия. Разказа за съпреживяването, което е един от най-ценните уроци в израстването на децата и осъзнаването на принадлежността им към заобикалящия свят.

0 Comment

На 03 октомври премина първият обучителен семинар за оценка на индивидуалните потребности на децата и учениците със специални образователни потребности и с хронични заболявания и прилагането на Международната класификация за функциониране „Карта за функционална оценка“ с част от екипите за подкрепа за личностно развитие на област Русе. Благодарим на Ивелина Димитрова, обучител на РЦ-Русе и на всички колеги педагогически специалисти, които с голям интерес се включиха в семинара.

© All Right Reserved
Proudly powered by WordPress | Theme: Shree Clean by Canyon Themes.
ПРОМЯНА ШРИФТ
КОНТРАСТ