0 Comment

Днес проф. д.н. Юлия Дончева – Катедра „Педагогика, психология и история“ на РУ „Ангел Кънчев“ с нейните студенти от специалности: Предучилищна и начална училищна педагогика и Начална училищна педагогика и чужд език гостуваха в сградата на РЦПППО – Русе. Те бяха запознати от Антоанета Друмева – логопед и Айгюл Салимова – ресурсен учител теоретично и практически с някои от основните дейности на Центъра и работата на специалистите работещи с децата и учениците със специални потребности,…

Проект на „Teach me 2 help“ Асоциация Дислексия България и РЦПППО – Русе

0 Comment

Регионален център – Русе бе домакин на една от работните срещи осъществени в партньорство с Асоциация Дислексия България по проект „Teach me 2 help“. Кремена Илиева – ресурсен учител,  Весела Стойчева – рехабилитатор на слуха и говора и Десислава Роева – ресурсен учител са участници и обучители по проекта. На 23.09.2022 г. всички страни бяха почетни гости и се запознаха с дейността на Регионален център – Русе. Наблюдаваха с интерес работата на Весела Стойчева в…

0 Comment

На 20 и 21 септември 2022г. се проведе двудневна кръгла маса организирана от Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Русе „Нови перспективи в приобщаващото образование“. С огромна благодарност  за разбирането, отзивчивостта, подкрепата и споделеното време към г-жа Грета Ганчева – Директор на „Дирекция приобщаващо образование“ на МОН, д-р Росица Георгиева – Началник на РУО – Русе, д-р Калоян Дамянов – Директор на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование…

ОБУЧЕНИЕ ЗА ПОМОЩНИК НА УЧИТЕЛЯ

0 Comment

Във връзка с осъществяване на дейностите по методическа подкрепа и в изпълнение на чл. 10 от Правилника за дейността и устройството на Регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование,  Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Русе /РЦПППО/ организира обучение за помощник на учителя за служители на образователните институции на територията на област Русе, което ще се проведе от 10.10.2022 г. до 14.10.2022г. в сградата на РЦПППО – Русе, гр. Русе, пл. Левски 1А.   Програмата на…

Осигуряване на специалисти за допълнителна подкрепа за учебната 2022/2023 година

0 Comment

РЦПППO – Русе започна прием на заявки за осигуряване на ресурсни учители, психолози, логопеди и други специалисти за работа с деца и ученици със специални образователни потребности в детските градини и училища. На основание чл.74 от Наредбата за приобщаващо образование и дейностите по организацията на новата 2022/2023 учебна година детски градини и училища, които желаят да им бъде осигурен ресурсен учител, логопед, психолог, учител на деца с нарушено зрение или рехабилитатор на слуха и говора…

ПРИКАЗКОТЕРАПИЯ

0 Comment

ПРИКАЗКОТЕРАПИЯ В БИБЛИОТЕКАТА ПРИ ЧИТАЛИЩЕ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“ – РУСЕ Децата и учениците на РЦПППО – Русе с интерес се включиха в един от най-ефективните методи използван от психолози и учители „Приказкотерапия“. Целта на специалистите бе, с помощта на изкуството, децата да могат да се изразяват, да опознават света около себе си, което допринася за социалната им адаптация. За децата това се превърна в преживяване изпълнено с положителни емоции.

Обучение на тема: „Професионалното прегряване в учителската професия – Burn-out синдром“

0 Comment

Съгласно плана за външна квалификация на педагогическите специалисти на РЦПППО – Русе се проведе обучение на тема: „Професионалното прегряване в учителската професия – Burn-out синдром“, с лектор д-р Александър Кръстев. Специалистите се запознаха с характеристиките на стреса и професионалното изпепеляване, факторите и проявите. Как да разпознават евентуални проявления на бърнаут и използването на личностни ресурси за контрол върху стреса и превенция на професионалното прегряване.

Обучение

0 Comment

По програмата за вътрешна квалификация на институцията, специалистите на РЦПППО – Русе се включиха с голям интерес в обучението „Развитие на екипност, умения за лидерство и техники за мотивация“, проведено от г-жа Ирена Соколова

Посещение на хидрометеорологична станция гр. Русе

0 Comment

Децата и учениците от СУЕЕ , ОУ „Тома Кърджиев“, СУ „Васил Левски“, ОУ „Иван Вазов“ и ДГ „Детелина“ заедно с техните ръководители от РЦПППО – Русе, посетиха Хидрометеорологичната станция на ИАППД гр. Русе. Запознаха се с един от символите на гр. Русе и заедно с паметника на моряка и флотската казарма станаха свидетели на онези времена, за които са написани думите „От тук започна българското морячество“.

1 ЮНИ ДЕН НА ДЕТЕТО

0 Comment

По повод 1 юни, Деня на детето, 37 деца, техните родители и ръководители: Татяна Неделчева, Детелина Троанска, Юлияна Попова, Мирослав Маринов, Мирослав Савов, Цветомир Иванов, Мая Стоянова, Ина Василева, Милена Иванова, Айгюл Салимова, Даниела Евстатиева и Мануела Христова посетиха в РЦПППО – Русе куклено театрално представление на Държавен куклен театър – Русе – „Браво, Франклин“ по Полет Буржоа и Бренда Кларк. Кукленият спектакъл бе посрещнат с голям интерес от децата, а артистите ги разсмяха и…

© All Right Reserved
Proudly powered by WordPress | Theme: Shree Clean by Canyon Themes.
ПРОМЯНА ШРИФТ
КОНТРАСТ