0

На 11 декември в РЦПППО се проведе обучение на учители от Русе и региона на тема „Методическа подкрепа на педагогически специалисти,предоставящи допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца със СОП. Г-жа П. Ялъмова и г-жа П. Митева запознаха присъстващите с различни методи, средства и стратегии, които биха подпомогнали работата им при деца с различни видове затруднения.

Related Posts

© All Right Reserved
Proudly powered by WordPress | Theme: Shree Clean by Canyon Themes.