0

На 04 декември се проведе обучение за педагогически специалисти работещи в сферата на приобщаващото образование на тема: „Дейности и игри за стимулиране на развитието на деца със специални образователни потребности“. Обучителите от РЦПППО – Русе Венета Венкова – психолог и Мая Стоянова – ресурсен учител запознаха теоретично и практически присъстващите с различни дейности и игри за работа с деца и ученици със СОП.

Related Posts

© All Right Reserved
Proudly powered by WordPress | Theme: Shree Clean by Canyon Themes.