НЕВРОТРЕНИНГ

НЕВРОТРЕНИНГ (EEG biofeedback) е доказано безопасен и високоефективен метод за:

  • диагностика чрез измерване на проявената честота и амплитуда на различни мозъчни вълни (алфа, бета, бета 2, СМР, делта и тета) в определени точки;
  • за терапия и трениране на мозъчна активност чрез осъществяване на биологична обратна връзка (biofeedback) визуализирана чрез игра.

Осъществява се с помощта на апаратура, включваща специализиран софтуер и компютърна техника

МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ

Сензори за кожна проводимост (електроди) се поставят на определени точки, за да регистрират сигналите на мозъчна активност. Те се преобразуват в дигитални и се визуализират на монитора на терапевта. Информация за работата на мозъка (т.е. обратна информация) се получава под формата на видео-игра, която се управлява само от мисълта, без мишка или клавиатура. Чрез невротренинга, детето се научава да регулира мозъчната си активност. Успешното справяне се отчита в хода на играта визуално (с промяна на изображението) и със звуков сигнал (брой точки) – по този начин могат да се залагат и затвърждават функции в норма.

Предимство: развлекателно-съревнователния компонент позволява да се задържа вниманието по-дълго и така се постига по-висока ефективност при работа с деца.

Съчетаването на визуален със звуков сигнал ускорява постигането на по-добри и устойчиви резултати.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА НЕВРОТРЕНИНГ (EEG biofeedback):

  • при здрави хора, които желаят да повишат ефективността на мозъчната си дейност
  • при някои заболявания:

хиперактивност, аутизъм, агресия, постравматичен стрес, МС, Паркинсон, заекване, епилепсия, неврози, психози, депресия, разстройства на паметта, на съня, на говора, на самооценката, при различни зависимости, след химиотерапия, мозъчни травми и др.

Невротренинг се използва успешно и при деца с проблеми в ученето:

  • за намаляване на стреса и увеличаване на мотивацията;
  • за оптимизиране на личностните ресурси;
  • като съпътстваща терапия при аутизъм, епилепсия, дефицит на вниманието и хиперактивност, агресивно поведение, фобии и др.

Резултати от изследвания показват, че положителните промени, достигнати в хода на терапията, са по-устойчиви, ако се съчетават с образователни и други подходи.

Една сесия трае около 1 час. За трайни ефекти са необходими 15-20 сесии.

© All Right Reserved
Proudly powered by WordPress | Theme: Shree Clean by Canyon Themes.