ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

Заявления за достъп до обществена информация се подават всеки работен ден от 8,30ч – 17,00ч. в РЦПППО – Русе; адрес: гр.Русе 7012 площад „Левски“ 1А телефон: 082/860 116 email: rcrusse@gmail.com

ЗАЯВЛЕНИЕ за достъп до обществена информация

ПРОТОКОЛ за устна форма на заявяване за предоставяне на информация

ПРОТОКОЛ за предоставяне на достъп до обществена информация

Закон за достъп до обществена информация

ВП за достъп до обществена информация

Списък на категориите информация подлежаща на публикуване на сайта на РЦПППО – Русе

Годишен отчет за прилагането на ЗДОИ

© All Right Reserved
Proudly powered by WordPress | Theme: Shree Clean by Canyon Themes.