За контакти

РЦПППО
Площад  „Левски“ 1А
7012 Русе, България
в сградата на ПГ по Речно корабостроене и корабоводене – Русе
телефон: + 359 82 860 116
e-mail: rcrusse@gmail.com

Copyright © 2019 Регионален Център Русе за подкрепа на процеса на приобщаващото образование