За контакти

РЦПППО
Площад  „Левски“ 1А
7012 Русе, България
в сградата на ПГ по Речно корабостроене и корабоводене – Русе
служебен телефон: + 359 82 860 116

Директор: Евгения Стоянова

мобилен телефон: 0899947636


e-mail: 1836011@edu.mon.bg

Можете да ни откриете и в социалните мрежи:

Copyright © 2019 Регионален Център Русе за подкрепа на процеса на приобщаващото образование
ПРОМЯНА ШРИФТ
КОНТРАСТ