Лятна програма на РЦПППО – Русе

 ЛЯТНАТА ПРОГРАМА на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Русе за деца и ученици със специални образователни потребности стартира от 1 юли до 31 юли 2024г. Ще включва деца в диапазон от подготвителна група до V клас.

Дейностите ще се провеждат всеки ден от 09:00 -12:30 ч. в РЦПППО – Русе с адрес:

 гр. Русе, площад Левски 1А /сградата на ПГ по Речно корабостроене и корабоплаване – Русе/

© All Right Reserved
Proudly powered by WordPress | Theme: Shree Clean by Canyon Themes.