Новини

В изпълнение на ангажиментите си към децата и учениците Министерството на образованието и науката заедно с Държавна агенция „Закрила на детето“ с участието на експерти от отдел „Киберпрестъпност“ към главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и с Центъра за безопасен интернет и Асоциация „Родители“ с цел оказване подкрепа на педагогическите специалисти и на родители са разработени: Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, в училището и интернет Наръчник за
От Галина Пламенова Христова по повод 24 май – Ден на българската просвета, култура и на славянската писменост. Един от най-светлите български празници. Поклон пред вас, уважаеми учители. Благодарност за неуморния ви упорит труд да ограмотявате, усъвършенствате и формирате децата – нашето бъдеще. video-1588859417 (1)

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Русе има възможност да организира и предостави индивидуални терапевтични сесии на деца и ученици със специални образователни потребности. Индивидуалните терапевтични сесии имат за цел да създадат условия за осигуряване на необходимата терапевтична подкрепа на децата и учениците и да реализира продължаването на индивидуалните обучителни цели за всяко дете или ученик. Консултациите ще се осъществяват при спазването на строги противоепидемиологични правила, с които всеки родител ще
Скъпи родители, Вашето мнение е важно за да направим дистанционната подкрепа още по-добра и да бъдем полезни. Настоящата анкета е насочена към родители на деца с допълнителна подкрепа за личностно развитие. С нея искаме да установим дали и как е протекла дистанционната форма на обучение и подкрепа  на децата Ви през изминалия период. Резултатите ще ни помогнат да дадем отговор на въпросите свързани със степента на участие в дистанционния процес на подкрепа , неговата организация
 РЦПППО- РУСЕ благодари на всички родители и близки на децата с аутизъм за доверието и сътрудничеството , които ни оказвате през многото години на съвместна дейност! Ние продължаваме да сме заедно с Вас в процеса на изграждане на толерантност и съпричастност! Заедно сме и в грижата за улесняване на процесите на приобщаване в училище и в обществото на прекрасните ви деца!

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРОНАВИРУС
Уважаеми родители, Във връзка с обявеното извънредно положение в нашата страна и необходимостта да продължим допълнителната подкрепа за личностно развитие, Регионален център – Русе планира дистанционна допълнителна подкрепа. Ресурсните учители, психолози, логопеди, рехабилитатор на слуха и говора и учител на деца с нарушено зрение ще разработят план за работа, съобразен с родители и деца, учебни ресурси и интернет. ЗАЕДНО ЩЕ СЕ СПРАВИМ!
Стресът може да се отрази по различен начин на децата и да ги накара да се чувстват по плахи, неспокойни, нерешителни, ядосани, превъзбудени. Важно е да посрещнете реакциите на детето си с подкрепа и разбиране, да изслушвате притесненията му и да му осигурявате още повече ОБИЧ И ВНИМАНИЕ. В трудни ситуации децата имат нужда от грижите и любовта на възрастните около себе си. Подарете им допълнително време и внимание. Изслушвайте ги, дръжте се мило с
На 18 февруари 2020 г., ученици със специални образователни потребности към  Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Русе,  посетиха Регионална библиотека „ Любен Каравелов”.Те се запознаха с новите технологии. Наблюдаваха процеса на работа на 3D принтера и изработката на пластмасова фигурка. Научиха за програмата Scratch и как тя се прилага  в управлението на роботите Finch. Пчеличките Bee-Bot забавляваха децата със своята визия и начин на придвижване по цветните платна, а очилата с виртуална реалност
Copyright © 2019 Регионален Център Русе за подкрепа на процеса на приобщаващото образование
ПРОМЯНА ШРИФТ
КОНТРАСТ