Copyright © 2019 Регионален Център Русе за подкрепа на процеса на приобщаващото образование