ОБУЧЕНИЕ „ПОДКРЕПА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА И УЧИЛИЩЕ НА ДЕЦА С УВРЕДЕН СЛУХ И УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ”

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Русе, като специализирано обслужващо звено към Министерство на образованието и науката, организира обучение на тема:

„ПОДКРЕПА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА И УЧИЛИЩЕ НА ДЕЦА С УВРЕДЕН СЛУХ И УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ”

Обучението носи 1 квалификационен кредит и е безплатно, като част от програмата за квалификация на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Русе.

Обучението е насочено към: учители – предучилищно  образование; учители – начален етап; учители – прогимназиален етап; учители – гимназиален етап; ресурсни учители; специални педагози.

Дата: 27.02.2020г. /четвъртък/

Обучители: Весела Стойчева – рехабилитатор на слуха и говора от РЦПППО – област Русе и Анета Петкова – специален педагог за зрителна рехабилитация от РЦПППО – област Русе.

Обучението е заложено в годишния план за квалификационната дейност на РЦПППО – област Русе.

Местата са ограничени и във връзка с това е необходимо да ни изпратите заявка до 30.11.2019г. на електронната поща: rcrusse@gmail.com

За повече информация:

Телефон: 082 860116

© All Right Reserved
Proudly powered by WordPress | Theme: Shree Clean by Canyon Themes.