ОБУЧЕНИЕ „ТВОРЧЕСКИТЕ ИГРИ И ТЯХНАТА РОЛЯ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА ПОЗНАВАТЕЛНА АКТИВНОСТ ПРИ ДЕЦА СЪС СОП”

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Русе, като специализирано обслужващо звено към Министерство на образованието и науката, организира обучение на тема:

„ТВОРЧЕСКИТЕ ИГРИ И ТЯХНАТА РОЛЯ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА ПОЗНАВАТЕЛНА АКТИВНОСТ ПРИ ДЕЦА СЪС СОП”

Обучението носи 1 квалификационен кредит и е безплатно, като част от програмата за квалификация на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Русе.

Обучението е насочено към: учители – предучилищно  образование; учители – начален етап; учители – прогимназиален етап; педагогически съветници; психолози; ресурсни учители; специални педагози.

Дата: 05.12.2019г.  /четвъртък/

Обучители: Антоанета Друмева – логопед от РЦПППО – област Русе и Венета Венкова –психолог от РЦПППО – област Русе.

Обучението е заложено в годишния план за квалификационната дейност на РЦПППО – област Русе.

Местата са ограничени и във връзка с това е необходимо да ни изпратите заявка до 30.11.2019г. на електронната поща: rcrusse@gmail.com

За повече информация:

Телефон: 082 860116

© All Right Reserved
Proudly powered by WordPress | Theme: Shree Clean by Canyon Themes.