Онлайн ресурси за учители

Учебни помагала и методически ръководства

За ученици със специални образователни потребности, които се обучават по индивидуални учебни програми в училища в системата на училищното образование

НАЧАЛЕН ЕТАП 1-4 КЛАС
Copyright © 2019 Регионален Център Русе за подкрепа на процеса на приобщаващото образование