ПРОФЕСИОНАЛНО ПОРТФОЛИО

Директор

Евгения Борисова Стоянова – IV ПКС

Екип от специалисти:

1. Антоанета Тодорова Друмева – логопед -II ПКС – Координатор сектор „Методическа дейност, оценка и насочване за допълнителна подкрепа за личностно развитие“

2. Детелина Надкова Троанска – логопед – V ПКС

3. Татяна Неделчева Неделчева – логопед – IV ПКС

4. Венета Иванчева Венкова – психолог – III ПКС

5. Мануела Наскова Христова – психолог

6. Весела Веселинова Стойчева – Рехабилитатор на слуха и говора – III  ПКС

7. Анета Филкова Петкова – Учител на деца и ученици с нарушено зрение – II ПКС

8. Десислава Симеонова Роева- Старши учител, ресурсен – II ПКС – специалист невротренинг терапии

9. Кремена Петкова Илиева – III ПКС – Координатор „Ресурсно подпомагане и прилагане на терапевтични програми за деца със СОП“

10. Юлияна Атанасова Попова- Главен учител, ресурсен – II ПКС

11. Елеонора Белчева Маринова- Старши учител, ресурсен – IV ПКС

12.Анелия Костадинова Пенкова – Старши учител, ресурсен – III ПКС

13. Даниела Димитрова Евстатиева- Старши учител, ресурсен – IV ПКС

14. Златко Иванов Сидеров- Старши учител, ресурсен – V ПКС

15. Стефка Анчева Минчева- Старши учител, ресурсен – IV ПКС

16. Мирослав Новаков Савов- Старши учител, ресурсен – V ПКС

18. Лилия Стоянова Савова- Старши учител, ресурсен – V ПКС

17. Росица Кръстева Стоянова- Старши учител, ресурсен – III ПКС

19. Емилиян Венелинов Соколов- Старши учител, ресурсен – IV ПКС

20. Павлина Иванова Миткова- Старши учител, ресурсен – V ПКС

21. Милена Иванова Иванова- Старши учител, ресурсен – IV ПКС

22. Мирослав Методиев Чергански- Старши учител, ресурсен – II ПКС

23. Ивайло Любенов Киселов- Старши учител, ресурсен – V ПКС

24. Тюркян Исмаил Ибрямова- Ресурсен учител

25. Пепа Атанасова Царева – Старши учител, ресурсен – IV ПКС

26. Цветомир Великов Иванов- Старши учител, ресурсен – V ПКС

27. Мирослав Пенчев Маринов- Старши учител, ресурсен – V ПКС

28. Мая Огнянова Стоянова- Старши учител, ресурсен– V ПКС

29. Борислава Ангелова Чобанова- Старши учител, ресурсен – V ПКС

30. Михаил Цветанов Маринов- Старши учител, ресурсен – II ПКС

31. Галина Александровна Мушинска – ресурсен учител – V ПКС

© All Right Reserved
Proudly powered by WordPress | Theme: Shree Clean by Canyon Themes.