ПРОФЕСИОНАЛНО ПОРТФОЛИО

Директор

Евгения Борисова Стоянова – III ПКС

Екип от специалисти:

1. Антоанета Тодорова Друмева – логопед -II ПКС

2. Детелина Надкова Троанска – логопед – V ПКС

3. Татяна Неделчева Неделчева – логопед – IV ПКС

4. Венета Иванчева Венкова – психолог – III ПКС

5. Мануела Наскова Христова – психолог

6. Ивелина Любомирова Димитрова – психолог

7. Весела Веселинова Стойчева – Рехабилитатор на слуха и говора – III  ПКС

8. Анета Филкова Петкова – Учител на деца и ученици с нарушено зрение – I ПКС

9. Габриела Ангелова Георгиева – учител, ресурсен Ерготерапевт

10. Десислава Симеонова Роева- Старши учител, ресурсен – II ПКС – специалист невротренинг терапии

11. Кремена Петкова Илиева – III ПКС – Координатор „Ресурсно подпомагане и прилагане на терапевтични програми за деца със СОП“

12. Юлияна Атанасова Попова- Главен учител, ресурсен – II ПКС

13. Елеонора Белчева Маринова- Старши учител, ресурсен – IV ПКС

14.Анелия Костадинова Пенкова – Старши учител, ресурсен – III ПКС

15. Даниела Димитрова Евстатиева- Старши учител, ресурсен – IV ПКС

16. Стефка Анчева Минчева- Старши учител, ресурсен – IV ПКС

17. Мирослав Новаков Савов- Старши учител, ресурсен – V ПКС

18. Лилия Стоянова Савова- Старши учител, ресурсен – V ПКС

19. Милена Иванова Иванова- Старши учител, ресурсен – IV ПКС

20. Мирослав Методиев Чергански- Старши учител, ресурсен – II ПКС

21. Тюркян Исмаил Ибрямова- учител, ресурсен

22. Цветомир Великов Иванов- Старши учител, ресурсен – V ПКС

23. Мирослав Пенчев Маринов- Старши учител, ресурсен – V ПКС

24. Мая Огнянова Стоянова- Старши учител, ресурсен– V ПКС

25. Борислава Ангелова Чобанова- Старши учител, ресурсен – V ПКС

26. Михаил Цветанов Маринов- Старши учител, ресурсен – II ПКС

27. Галина Александровна Мушинска – ресурсен учител – V ПКС

28. Ина Димитрова Василева – учител, ресурсен – III ПКС

29. Айгюл Рахимова Салимова – учител, ресурсен

30. Донка Димитрова Михова – учител, ресурсен

31. Павлина Колева Митева – Старши учител, ресурсен

32. Илона Александрова Александрова – учител, ресурсен

33. Людмила Любомирова Спасова – учител, ресурсен

34. Валентина Георгиева Кирилова – учител, ресурсен

35. Петя Ангелова Ялъмова – Старши учител, ресурсен – IV ПКС

36. Александър Николов Димитров – Старши учител, ресурсен

37. Зорница Георгиева Петкова – учител, ресурсен

38. Еда Себахтинова Ахмедова – учител, ресурсен

39. Димитрина Николаева Ахмакова – учител, ресурсен

40. Ивелина Петкова Иванова – учител, ресурсен

© All Right Reserved
Proudly powered by WordPress | Theme: Shree Clean by Canyon Themes.