ПРОФЕСИОНАЛНО ПОРТФОЛИО

Директор

Евгения Борисова Стоянова – III ПКС

Екип от специалисти:

1. Антоанета Тодорова Друмева – логопед -II ПКС

2. Детелина Надкова Троанска – логопед – V ПКС

3. Татяна Неделчева Неделчева – логопед – IV ПКС

4. Венета Иванчева Венкова – психолог – III ПКС

5. Мануела Наскова Христова – психолог

6. Весела Веселинова Стойчева – Рехабилитатор на слуха и говора – III  ПКС

7. Анета Филкова Петкова – Учител на деца и ученици с нарушено зрение – II ПКС

8. Десислава Симеонова Роева- Старши учител, ресурсен – II ПКС – специалист невротренинг терапии

9. Кремена Петкова Илиева – III ПКС – Координатор „Ресурсно подпомагане и прилагане на терапевтични програми за деца със СОП“

10. Юлияна Атанасова Попова- Главен учител, ресурсен – II ПКС

11. Елеонора Белчева Маринова- Старши учител, ресурсен – IV ПКС

12.Анелия Костадинова Пенкова – Старши учител, ресурсен – III ПКС

13. Даниела Димитрова Евстатиева- Старши учител, ресурсен – IV ПКС

14. Стефка Анчева Минчева- Старши учител, ресурсен – IV ПКС

15. Мирослав Новаков Савов- Старши учител, ресурсен – V ПКС

16. Лилия Стоянова Савова- Старши учител, ресурсен – V ПКС

17. Милена Иванова Иванова- Старши учител, ресурсен – IV ПКС

18. Мирослав Методиев Чергански- Старши учител, ресурсен – II ПКС

19. Тюркян Исмаил Ибрямова- учител, ресурсен

20. Цветомир Великов Иванов- Старши учител, ресурсен – V ПКС

21. Мирослав Пенчев Маринов- Старши учител, ресурсен – V ПКС

22. Мая Огнянова Стоянова- Старши учител, ресурсен– V ПКС

23. Борислава Ангелова Чобанова- Старши учител, ресурсен – V ПКС

24. Михаил Цветанов Маринов- Старши учител, ресурсен – II ПКС

25. Галина Александровна Мушинска – ресурсен учител – V ПКС

26. Ина Димитрова Василева – учител, ресурсен – III ПКС

27. Айгюл Рахимова Салимова – учител, ресурсен

28. Донка Димитрова Михова – учител, ресурсен

29. Павлина Колева Митева – учител, ресурсен

30. Илона Александрова Александрова – учител, ресурсен

31. Людмила Любомирова Спасова – учител, ресурсен

32. Валентина Георгиева Кирилова – учител, ресурсен

33. Петя Ангелова Ялъмова – Старши учител, ресурсен – IV ПКС

34. Александър Николов Димитров – учител, ресурсен

© All Right Reserved
Proudly powered by WordPress | Theme: Shree Clean by Canyon Themes.