Ранна скринингова оценка и насоки за стимулиране развитието на тригодишните деца

Онлайн ресурси:

Ранна скринонгова оценка и насоки за стимулиране развитието на тригодишните деца .pdf

Бланка скрининг тест

Приложение 1 Социално развитие, запознанство

Приложение 2 Въпросник за родители

Приложение 3 Въпросник за учители

Приложение 4 Информирано съгласие

© All Right Reserved
Proudly powered by WordPress | Theme: Shree Clean by Canyon Themes.
ПРОМЯНА ШРИФТ
КОНТРАСТ