СЕНЗОРНА ТЕРАПИЯ

Заявление за сензорна услуга

Сензорната терапия предизвиква сетивата и помага на децата да се концентрират в съответното сензорно стимулиране. Тя развива физическото и психическото състояние, подобрява настроението, езиково – говорното развитие, фините моторни умения и премахва чувството за страх, като детето има възможност да релаксира в специфично подбраната среда. Терапия има за цел да подобри способностите на детето за по – успешно взаимодействие със заобикалящия го свят.

От това как детето възприема тялото си и околната среда се вижда как сетивните канали работят, дали комуникират ефективно помежду си. Сензорната интеграция е неврологичен процес, при който всички  сетивни стимули от заобикалящия ни свят и от нашето собствено тяло се преработват, анализират, интерпретират, така че да можем да реагираме адекватно на физическите и социални ситуации, в които попадаме всеки ден, час, минута. Този процес е неосъзнат, но е основополагащ фактор в ранното детско развитие. Дългият път, който детето изминава от утробата до структурираната среда в детската среда, е свързан основно с трупане на опит – сензорен, социален, емоционален и т.н. От това как детето възприема тялото си, физическите компоненти на средата, зависи как ще взаимодейства с нея.

Сензорните стаи се използват както за почивка, така и за стимулиране на развитието. И подпомагане на образователния и възпитателния процес при децата.

© All Right Reserved
Proudly powered by WordPress | Theme: Shree Clean by Canyon Themes.