Във връзка с обявената седмица на толерантността от ДГ „СНЕЖАНКА“

0

получихме част от материалите, изработени от деца със СОП.

ЕПЛР работи съвместно с колеги от РЦПППО област Русе и учи децата на съпричастие, взаимопомощ и толерантно отношение към различността.

Директорът на РЦПППО област Русе Евгения Стоянова благодари на д-р Елка Русинова, психолог в ДГ „Снежанка“ за съвместните инициативи, полезността в екипното взаимодействие и професионализма към децата със СОП, от етнически малцинства, билингви и др.

Още новини

Copyright © 2019 Регионален Център Русе за подкрепа на процеса на приобщаващото образование
ПРОМЯНА ШРИФТ
КОНТРАСТ