ГОТОВИ ЛИ СМЕ ЗА УЧЕБНАТА ГОДИНА?

0

В изпълнение на ангажиментите си към децата и учениците Министерството на образованието и науката заедно с Държавна агенция „Закрила на детето“ с участието на експерти от отдел „Киберпрестъпност“ към главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и с Центъра за безопасен интернет и Асоциация „Родители“ с цел оказване подкрепа на педагогическите специалисти и на родители са разработени:

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, в училището и интернет

Наръчник за родители – Асоциация „Родители“ ви предлага да проверите дали сте направили повечето от тези неща, за да помогнете на себе си и на децата си да започнете учебната година успешно.

Related Posts

© All Right Reserved
Proudly powered by WordPress | Theme: Shree Clean by Canyon Themes.