Заключително представяне – дейности по проект „Глас за всяко дете“ Уницеф

0

Светът може да бъде достъпен за децата с проблеми във вербалната комуникация чрез използването на ДАК /допълваща и алтернативна комуникация/ и в часност C-Board.

Днес 29 ноември 2022 г. се проведе заключителното събитие и представяне на реализираните дейности по Проект „Глас за всяко дете“ на УНИЦЕФ, съвместно с Регионален център – Русе.

Благодарим на нашите партньори /УНИЦЕФ, РУО – Русе, специалисти на РЦПППО – Русе и родители на деца със специални потребности/ за оказаната подкрепа в процеса на реализиране на дейностите!

Related Posts

© All Right Reserved
Proudly powered by WordPress | Theme: Shree Clean by Canyon Themes.