Интервю за вестник „Аз-буки“

Приобщаването работи

Брой 49, 2021….. link

Регионалният център за приобщаващо образование в Русе включва своите възпитаници в различни инициативи

Новата сензорна стая разширява възможностите за развиване на различни умения у децата

Стоян СТОЯНОВ

Брайлови книги и книги с увеличен шрифт са подарени през настоящата учебна година на децата с нарушено зрение по повод Международния ден на белия бастун – 15 октомври, в Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование в Русе. Инициативата е на Национално читалище на слепите „Луи Брайл 1928“, клуб Lions и фирма „Успех ССБ“.
„В навечерието на 3 декември – Международния ден на хората с увреждания, деца, които получават допълнителна подкрепа от Регионалния център и се обучават в ОУ „Олимпи Панов“, се включиха във фестивала „Светът е за всички 2021 г.“. Те участваха с видеоклип на песен, изпълнена от ученичка с аутизъм, и изложба базар на създадени от тях художествени произведения от природни материали“, казва за „Аз-буки“ Евгения Стоянова – директор на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, Русе. Целта на Фестивала е хора на различна възраст и с различни проблеми да се срещнат, да изявят своя талант и чрез изкуството да покажат силата на своя дух и уменията си въпреки ограниченията, пред които са изправени всекидневно.
Наскоро екипът на Регионалния център получава и „Пъзел на толерантността“, изработен от различни групи в русенската
ДГ „Снежанка“, съвместно с децата със специални потребности от детската градина. Той е създаден в рамките на инициативата „Ден на толерантността“ в ДГ „Снежанка“. Подаръкът на децата е предаден като израз на благодарност за ползотворната съвместна дейност, екипната работа и методическата подкрепа между двете институции.
Сред другите инициативи на Регионалния център е организирането всяка година на театрални постановки за децата със специални потребности.
В предходната учебна година ученици със специални потребности към Регионалния център посещават Регионалната библиотека „Любен Каравелов“. Там те наблюдават как работи 3D принтерът и как се изработва пластмасова фигурка. Научават и за програмата Scratch и как тя се прилага в управлението на роботите Finch. Пчеличките Bee-Bot забавляват децата със своето придвижване по цветните платна. А очилата с виртуална реалност ги пренасят в света на Космоса и динозаврите.
Учителите от Регионалния център организират и читателски срещи в три училища с известния русенски писател Явор Цанев, който им представи своя роман за деца.
„Всяка година залагаме в годишния си план различни дейности и прояви, в които включваме децата със специални потребности. Но за съжаление, епидемичната обстановка през последните две години осуети провеждането на много от тях. Например за ноември бяхме планирали Дни на отворените врати в Регионалния център, както и провеждането на невротренинг“, коментира Стоянова. И добавя, че когато ситуацията позволява, колегите ѝ успяват да проведат някои дейности и събития в детските градини и училищата.
Около 600 са децата със специални потребности в област Русе. 270 от тях се подпомагат от специалистите от Регионалния център. С останалите деца работят екипите, назначени в детските градини и училищата. За част от децата се грижат и в Центъра за специална образователна подкрепа – Русе.
Екипът на РЦПППО – Русе, е от 36 души педагогически и непедагогически персонал. Ресурсните учители, логопедите, психолозите, рехабилитаторът на слуха и говора, учителят на деца и ученици с нарушено зрение и сензорният терапевт на Регионалния център всяка година развиват своята квалификация, за да бъдат максимално полезни на децата, с които работят. Повишава се броят на педагогическите специалисти с II и III ПКС. Провеждат се и множество обучения – поне едно външно и вътрешни всеки месец. „Разполагаме с добър екип, който за мен работи с висок професионализъм“, отбелязва Стоянова.
Регионалният център оказва методическа подкрепа на колегите си от екипите в детските градини и училища от областта. Организира и провежда обучения на педагогическите специалисти и помощници на учителите от детските градини и училищата в областта.
„От началото на учебната година имаме проведено обучение за „помощник на учителя“ на изпълняващите тази длъжност по училища и детски градини и обучение на тема „Технология на интерактивното обучение на деца и ученици със специални образователни потребности в общообразователната среда“. Радваме се на изключителен интерес от педагогическите специалисти, работещи с деца и ученици със специални образователни потребности. Предвидили сме и последващо такова на тема „Адаптиране на учебен материал при работа с деца и ученици със специални образователни потребности“, в което се надяваме да има същия интерес“, споделя директорката на РЦПППО – Русе.
Базата на Регионалния център на този етап осигурява нормалното протичане на неговата дейност.
А сред придобивките, които радват екипа, е създаването през пролетта на 2021 г. на нова и модерно оборудвана сензорна зала. Изграждането ѝ става възможно с помощта на местни дарители. Тя разполага с огледална сфера, звуков УВ панел, водна кула, светлинен панел, криви огледала, меки модули, образователни игри, пъзели и много други. Стол барбарон с приказна завеса пък изкушава за приятна почивка.
Кръглият стенен панел е с различни елементи за тактилна, зрителна и слухова стимулация. Може да се избира от общо 64 различни звукови сигнала. Панелът засиява ярко, когато се освети с УВ светлина. Така с помощта на фенерче-писалка може да се рисува и пише със светлината.
Стаята разполага и с комплект от 8 маслени гел плочи с подсветка.
Всяка плоча е пълна с течен гел, който при натиск или стъпване върху нея се движи и образува впечатляващи фигури. Сред придобивките е и ъглов подиум с водна кула, оборудвана с цветен диск с двигател, който променя цвета на водата – червено, синьо, жълто и зелено, с приблизително 10 оборота в минута. Използва се и въртяща се огледална сфера с огледални фасети и спот прожектор със сменящи се цветове, тематични дискове и LED технология.
Залата предоставя възможност за мултисензорна стимулация, когнитивно развитие, развиване на различни умения, забавни и приятни занимания за децата със специални потребности. Сесиите в нея са 30-минутни, като се работи върху петте сетива – зрение, слух, вестибуларен апарат, допир и обоняние. Атмосферата и заниманията подпомагат успокояването на децата и предразполагането им за работа.
Регионалният център разполага и със зала за невротренинг (EEG biofeedback). Това е доказано безопасен и високоефективен метод за диагностика чрез измерване на проявената честота и амплитуда на различни мозъчни вълни в определени точки и за терапия и трениране на мозъчна активност чрез осъществяване на биологична обратна връзка, визуализирана чрез игра. Осъществява се с помощта на апаратура, включваща специализиран софтуер и компютърна техника. Сензори за кожна проводимост регистрират сигналите на мозъчна активност. Те се преобразуват в дигитални и се визуализират на монитора на терапевта. Информация за работата на мозъка се получава под формата на видеоигра, която се управлява само от мисълта. Предимство на метода е, че развлекателно-съревнователният компонент позволява да се задържа вниманието по-дълго и така се постига по-висока ефективност при работа с деца. Съчетаването на визуален със звуков сигнал ускорява постигането на по-добри и устойчиви резултати.
„Резултати от изследвания показват, че положителните промени, постигнати в хода на терапията, са по-устойчиви, ако се съчетават с образователни и други подходи. Една сесия трае около 1 час. За трайни ефекти са необходими 15 – 20 сесии.
15 деца участват в сензорна терапия и 4 – в групата биофийдбек (невротренинг). Тази учебна година са подновени и актуализирани изцяло софтуерът и апаратурата, необходима за биофийдбек терапията“, обяснява Стоянова.
„Определено има промяна в образователната система по отношение на приобщаващото образование. Разбира се, има още какво да се желае, но важното е, че промяната в нагласите е в ход. И вече единици са онези педагози в общообразователните училища, които имат някакви притеснения да работят с деца със специални потребности. При тях по-скоро става дума за незнание как да работят с такива ученици“, отбелязва още моята събеседничка. Директорката на Регионалния център коментира още, че нейните колеги често са търсени с различни въпроси и от родителите на децата със специални потребности.
По време на онлайн обучението специалистите от Регионалния център в Русе работят с учениците със специални потребности синхронно и асинхронно, като ползват избраните от училищата платформи или през MS Teams. А там, където родителите предпочитат, се разнасят и материали на хартиен носител. „Всички се мобилизираме в такава ситуация и се стараем да обхванем по един или друг начин всички деца от областта, които подпомагаме. Макар че трудно можем да сравним ефективността от работата онлайн и директната комуникация – коментира още Евгения Стоянова. – Не прекъснахме никъде и процеса на терапевтичната работа – нито на ресурсните учители, нито на логопедите, нито на психолозите. Бяха давани насоки към родителите как да работят със своите деца.“
В подкрепа на всички страни при обучение от разстояние в електронна среда на интернет страницата на РЦПППО – Русе, са качени онлайн ресурси за учители, родители и деца: учебни помагала и методически ръководства, указания за родители и различни онлайн игри за изтегляне.
Регионалният център използва част от базата на ПГ по речно корабостроене и корабоплаване – Русе. „Разполагаме с достатъчно обзаведени и оборудвани кабинети – заседателна зала, в която провеждаме общи събрания, педагогически съвети и обучения, сензорна зала, кабинет невротренинг, стаи за логопед и психолог. Всички са оборудвани със специализирана апаратура и помагала, които всяка година се обновяват. Предстои да се закупят и инсталират софтуери за допълнителна и алтернативна комуникация Communicator 5, който е много добър за работата с невербални деца и ученици. Всички педагогически специалисти разполагат със служебни лаптопи, които закупихме
предходната учебна година“, отбелязва още директорката на РЦПППО – Русе.

Етикети: Експерт

© All Right Reserved
Proudly powered by WordPress | Theme: Shree Clean by Canyon Themes.