Международен ден на хората с увреждания

0

По случай 3 декември – Международен ден на хората с увреждания Ви представяме НОВ САЙТ ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ. Всички регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование на едно място. Лесна възможност за подаване на сигнали свързани с образованието и подкрепата на децата и учениците със специални образователни потребности в цялата страна. В България над 25000 деца са със специални образователни потребности и всички ние трябва да създаваме постоянно нови възможности за тяхната подкрепа.

www.rcpppo.bg е вече тук, за да осигурява информация за всички професионалисти и родители в тази сфера.
През 1992 г. Генералната асамблея на ООН обявява 3 декември за международен ден на хората с увреждания и неговата цел е постоянно да мотивира политиците и институциите да предприемат по-ефективни действия, с които да се гарантира достъпът до общата архитектурна среда на хората с увреждания; достъпът до общообразователната система, до общия пазар на труда, до информация и до процесите на изработване и вземане на политически решения, които имат отношение към тях.

Related Posts

© All Right Reserved
Proudly powered by WordPress | Theme: Shree Clean by Canyon Themes.