0

На 25.09.2019г. в СУ „Васил Левски“ обучителите от Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование област Русе Венета Венкова и Антоанета Друмева, представиха философията на ICF-CY (Международна класификация на функционирането на човека, уврежданията и здравето на деца и младежи, разработена от Световната здравна организация) пред директори на детски градини и училища и пред специалисти от екипи за подкрепа за личностно развитие в детските градини и училища с включена презентация, във връзка с въвеждането на функционалната оценка на образователните потребности на децата и учениците.

Related Posts

© All Right Reserved
Proudly powered by WordPress | Theme: Shree Clean by Canyon Themes.
ПРОМЯНА ШРИФТ
КОНТРАСТ