Обучение в електронна среда от разстояние

0

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

В изпълнение Заповед №01-677/25.11.2020г. на Министъра на здравеопазването се преустановяват присъствените учебни занятия за учениците, считано от 30.11.2020г. до 21.12.2020г. включително, като учениците преминават в ОЕСР.

Учениците ще бъдат обучавани от разстояние в електронна среда – синхронно и асинхронно, според индивидуалните възможности и потребности на всеки ученик.

Related Posts

© All Right Reserved
Proudly powered by WordPress | Theme: Shree Clean by Canyon Themes.