Обучение на тема: „Професионалното прегряване в учителската професия – Burn-out синдром“

0

Съгласно плана за външна квалификация на педагогическите специалисти на РЦПППО – Русе се проведе обучение на тема: „Професионалното прегряване в учителската професия – Burn-out синдром“, с лектор д-р Александър Кръстев.
Специалистите се запознаха с характеристиките на стреса и професионалното изпепеляване, факторите и проявите. Как да разпознават евентуални проявления на бърнаут и използването на личностни ресурси за контрол върху стреса и превенция на професионалното прегряване.

Още новини

Copyright © 2019 Регионален Център Русе за подкрепа на процеса на приобщаващото образование
ПРОМЯНА ШРИФТ
КОНТРАСТ