Обучение

0

По програмата за вътрешна квалификация на институцията, специалистите на РЦПППО – Русе се включиха с голям интерес в обучението „Развитие на екипност, умения за лидерство и техники за мотивация“, проведено от г-жа Ирена Соколова

Related Posts

© All Right Reserved
Proudly powered by WordPress | Theme: Shree Clean by Canyon Themes.