ОБУЧЕНИЕ

0

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Русе организира обучение на тема ”ТВОРЧЕСКИТЕ ИГРИ И ТЯХНАТА РОЛЯ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА ПОЗНАВАТЕЛНА АКТИВНОСТ ПРИ ДЕЦА СЪС СОП” , което се проведе в три групи на 05.12, 10.12. и 12.12.2019г. в сградата на регионалния център (общо 53 човека). Обучението е предназначено за всички педагогически специалисти работещи в сферата на образованието, които имат ключово значение за предоставяне на грижа и образование на децата и учениците.

В програмата на обучението бяха включени:

1. Основни характеристики на играта

2. Фактори в съвременния живот, които ограничават достъпа до богата и разнообразна среда за игра

3. Влияние на лишаването от игра

4. Насърчаване на творческите игри

5. Проектиране на среда за учене, ориентирана към игра

6. Поведението на възрастните в такава среда

Целите на обучението са съобразени и насочени към развиване на компетентностите на педагогическите специалисти по отношение обогатяване на знанията и уменията им по темата.

Related Posts

© All Right Reserved
Proudly powered by WordPress | Theme: Shree Clean by Canyon Themes.
ПРОМЯНА ШРИФТ
КОНТРАСТ