Осигуряване на специалисти за допълнителна подкрепа за учебната 2021/2022 година

0

РЦПППО – Русе започна прием на заявки за осигуряване на специалисти – психолог, логопед, ресурсен учител, рехабилитатор на слуха и говора, учител на деца и ученици с нарушено зрение за осигуряване на допълнителна подкрепа в детските градини и училища за учебната 2021/2022 год.

Съгласно чл.74 и чл.119, ал.2 от Наредбата за приобщаващо образование и организация на учебния процес за новата 2021/2022 година е необходимо да подадете заявление за специалисти на имейла на РЦПППО – Русе: rcrusse@gmail.com

ЗАЯВКА ОБРАЗЕЦ

Related Posts

© All Right Reserved
Proudly powered by WordPress | Theme: Shree Clean by Canyon Themes.