Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Русе организира обучение на тема: „Организация и функциониране на ЕПЛР в детската градина/ училището- структура на работа”

0

Преглед на Наредба за приобщаващо образование.

Структура на ЕПЛР.

Нормативни документи за функциониране на допълнителна подкрепа.

Обучението е насочено към всички педагогически специалисти, които са пряко свързани с предоставяне на допълнителна подкрепа на деца и ученици със специални образователни потребности /СОП/.

Обучението ще се проведе в две групи на 26 март 2019г. от 9.00 до 11.30 часа и от 13.00 до 15.30 часа на адрес: пл. Левски № 1А. /За педагогически специалисти, работещи в детски градини/.
И на 28 март 2019г. от 9.00 до 11.30 часа и от 13.00 до 15.30 часа на адрес: пл. Левски № 1А /За педагогически специалисти, работещи в училища/.

Заявки се приемат до 20 март 2019 година на email:  rcrusse@gmail.com и на телефон: 082 860 116

Related Posts

© All Right Reserved
Proudly powered by WordPress | Theme: Shree Clean by Canyon Themes.
ПРОМЯНА ШРИФТ
КОНТРАСТ