Уважаеми родители,

0

По предложение на МОН, педагогическите специалисти на РЦПППО – Русе имат възможност за провеждане по изключение на присъствени терапевтични дейности и други дейности /ресурсно подпомагане/ за подкрепа на децата и учениците, при заявено писмено желание на родителите им към съответното учебно заведение. Индивидуалните терапевтични дейности и други дейности за индивидуална подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности ще се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки.

Още новини

Copyright © 2019 Регионален Център Русе за подкрепа на процеса на приобщаващото образование
ПРОМЯНА ШРИФТ
КОНТРАСТ