„15 години приобщаващо образование в област Русе“

0

На 28.04.2022 г.  в хотел Теодора Палас, гр. Русе се проведе конференция по повод 15 години от създаването на Регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование с надслов „Приобщаващото образование – предизвикателства, възможности, успехи!“

Скъпи гости на събитието бяха д-р Росица Георгиева – Началник РУО – Русе, г-н Енчо Енчев – заместник кмет по „Хуманитарни дейности“ на Община Русе, г-жа Милена Георгиева – старши експерт по приобщаващо образование на РУО-Русе и г-жа Павлина Димитрова – главен експерт в отдел „Административен контрол и регионално развитие „ на Областна администрация – Русе. Те изразиха своята благодарност към екипа за неуморната борба, обичта, закрилата и подкрепата към децата със специални потребности.

Г-н Пенчо Милков -Кмет на град Русе, проф. д.н. Юлия Дончева от РУ „Ангел Кънчев“, г-н Кирил Черкезов-председател на СРС на КТ „Подкрепа“, гр. Русе и д-р Виргилия Грънчарова – директор на ОУ „Олимпи Панов“, гр, Русе изпратиха своите поздравителни адреси до директора и колектива на РЦПППО – Русе с пожелания за здраве, бодър дух и неугасващо желание за творчество и чудеса.

Своя натрупан, през тези 15 години, опит споделиха освен специалистите на Регионален център – Русе и  директори, ресурсни учители, специални педагози, психолози, логопеди от ДГ „Зора“, гр. Русе, ДГ „Снежанка“, гр. Русе, ДГ „Пинокио“, гр. Русе, ЦСОП, гр. Русе, ОУ „Отец Паисий“, гр. Русе, СУ „Йордан Йовков“, гр. Русе, и ПГО „Недка Иван Лазарова“, гр. Русе.

Директори на образователни институции,  г-жа Екатерина Иванова-ДГ „Снежанка“, гр. Русе, г-жа Ирена Пенчева -ДГ „Зора“, гр. Русе, г-жа Дияна Михайлова – ЦСОП, гр. Русе, г-н Емил Тюлеков – ОУ „Никола Обретенов“, гр. Русе, споделиха за истинското партньорство и добротворчество през годините между образователните институции при работата с децата и учениците със специални потребности.

По време на форума участниците представиха своите добри практики и предложиха иновативни решения за работа с децата и учениците. Предстои издаването на сборник с доклади от участниците, предлагащ работещи модели и педагогически практики.

Екипът и ръководството на Регионален център – Русе изразява своята огромна благодарност към всички скъпи гости, колеги и приятели, които станаха част от това събитие, с което обогатихме вижданията си и разширихме опита и познанията си.

Related Posts

© All Right Reserved
Proudly powered by WordPress | Theme: Shree Clean by Canyon Themes.