Лятна програма на РЦПППО – Русе

АНКЕТА – Организация на учебния процес в епидемиологична обстановка

0 Comment

Уважаеми родители, Институтът за изследвания в образованието и Асоциация Родители ви канят да дадете своето мнение относно организацията на учебния процес в училищата предвид ситуацията с Ковид-19 и предлагането на различни мерки как да се организира учебния процес. Мнението ви е изключително важно и ценно за нас. Данните от изследването ще бъдат внесени официално в МОН за подпомагане на процеса на вземане на решения с отчитане на гледните точки на всички заинтересовани страни. Анкетата е…

ГОТОВИ ЛИ СМЕ ЗА УЧЕБНАТА ГОДИНА?

0 Comment

В изпълнение на ангажиментите си към децата и учениците Министерството на образованието и науката заедно с Държавна агенция „Закрила на детето“ с участието на експерти от отдел „Киберпрестъпност“ към главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и с Центъра за безопасен интернет и Асоциация „Родители“ с цел оказване подкрепа на педагогическите специалисти и на родители са разработени: Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, в училището и интернет Наръчник за…

СПЕЦИАЛЕН ПОЗДРАВ

0 Comment

От Галина Пламенова Христова по повод 24 май – Ден на българската просвета, култура и на славянската писменост. Един от най-светлите български празници. Поклон пред вас, уважаеми учители. Благодарност за неуморния ви упорит труд да ограмотявате, усъвършенствате и формирате децата – нашето бъдеще.

0 Comment

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Русе има възможност да организира и предостави индивидуални терапевтични сесии на деца и ученици със специални образователни потребности. Индивидуалните терапевтични сесии имат за цел да създадат условия за осигуряване на необходимата терапевтична подкрепа на децата и учениците и да реализира продължаването на индивидуалните обучителни цели за всяко дете или ученик. Консултациите ще се осъществяват при спазването на строги противоепидемиологични правила, с които всеки родител ще…

АНКЕТА

0 Comment

Скъпи родители, Вашето мнение е важно за да направим дистанционната подкрепа още по-добра и да бъдем полезни. Настоящата анкета е насочена към родители на деца с допълнителна подкрепа за личностно развитие. С нея искаме да установим дали и как е протекла дистанционната форма на обучение и подкрепа  на децата Ви през изминалия период. Резултатите ще ни помогнат да дадем отговор на въпросите свързани със степента на участие в дистанционния процес на подкрепа , неговата организация…

2 АПРИЛ СВЕТОВЕН ДЕН ЗА ПОВИШАВАНЕ ИНФОРМИРАНОСТТА ОТНОСНО АУТИЗМА

0 Comment

 РЦПППО- РУСЕ благодари на всички родители и близки на децата с аутизъм за доверието и сътрудничеството , които ни оказвате през многото години на съвместна дейност! Ние продължаваме да сме заедно с Вас в процеса на изграждане на толерантност и съпричастност! Заедно сме и в грижата за улесняване на процесите на приобщаване в училище и в обществото на прекрасните ви деца!

ИНФОРМАЦИЯ

0 Comment

Уважаеми родители, Във връзка с обявеното извънредно положение в нашата страна и необходимостта да продължим допълнителната подкрепа за личностно развитие, Регионален център – Русе планира дистанционна допълнителна подкрепа. Ресурсните учители, психолози, логопеди, рехабилитатор на слуха и говора и учител на деца с нарушено зрение ще разработят план за работа, съобразен с родители и деца, учебни ресурси и интернет. ЗАЕДНО ЩЕ СЕ СПРАВИМ!

КАК ДА ПОМОГНЕМ НА ДЕЦАТА ДА СЕ СПРАВЯТ СЪС СТРЕСА ПО ВРЕМЕ НА ЕПИДЕМИЯ

0 Comment

Стресът може да се отрази по различен начин на децата и да ги накара да се чувстват по плахи, неспокойни, нерешителни, ядосани, превъзбудени. Важно е да посрещнете реакциите на детето си с подкрепа и разбиране, да изслушвате притесненията му и да му осигурявате още повече ОБИЧ И ВНИМАНИЕ. В трудни ситуации децата имат нужда от грижите и любовта на възрастните около себе си. Подарете им допълнително време и внимание. Изслушвайте ги, дръжте се мило с…

© All Right Reserved
Proudly powered by WordPress | Theme: Shree Clean by Canyon Themes.