АНКЕТА

0

Скъпи родители, Вашето мнение е важно за да направим дистанционната подкрепа още по-добра и да бъдем полезни. Настоящата анкета е насочена към родители на деца с допълнителна подкрепа за личностно развитие. С нея искаме да установим дали и как е протекла дистанционната форма на обучение и подкрепа  на децата Ви през изминалия период. Резултатите ще ни помогнат да дадем отговор на въпросите свързани със степента на участие в дистанционния процес на подкрепа , неговата организация и успех до момента и възможности за подобрение през следващите етапи. Попълването на анкетата отнема между 5 и 10 минути. Предварително Ви благодарим за отделеното време!

АНКЕТА….

Related Posts

© All Right Reserved
Proudly powered by WordPress | Theme: Shree Clean by Canyon Themes.