0

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Русе има възможност да организира и предостави индивидуални терапевтични сесии на деца и ученици със специални образователни потребности. Индивидуалните терапевтични сесии имат за цел да създадат условия за осигуряване на необходимата терапевтична подкрепа на децата и учениците и да реализира продължаването на индивидуалните обучителни цели за всяко дете или ученик. Консултациите ще се осъществяват при спазването на строги противоепидемиологични правила, с които всеки родител ще бъде запознат.

За тази цел всеки родител може да се свърже с ресурсния учител или друг специалист от Регионалния център за осъществяване на индивидуалните терапевтични сесии.

Related Posts

© All Right Reserved
Proudly powered by WordPress | Theme: Shree Clean by Canyon Themes.