Информационен семинар

0

Във връзка с изпълнението на чл.78 от Наредбата за приобщаващото образование и разработен инструмент за оценка на индивидуалните потребности на децата и учениците със специални образователни потребности и с хронични заболявания и прилагането на международната класификация за функциониране на човека, уврежданията на здравето на деца и юноши ICF-CF или т.нар. „Карта за функционална оценка“, РЦПППО – Русе организира 2 /два информационни семинара през месец октомври на 03.10.2023 год. и 16.10.2023г. за разяснения и насоки, относно попълване на картите.

Участието в семинарите ще се осъществява след задължително подадена заявка от директора на образователната институция на имейл: info-1836011@edu.mon.bg

изтегли: заявка за участие

Related Posts

© All Right Reserved
Proudly powered by WordPress | Theme: Shree Clean by Canyon Themes.