0

На 03 октомври премина първият обучителен семинар за оценка на индивидуалните потребности на децата и учениците със специални образователни потребности и с хронични заболявания и прилагането на Международната класификация за функциониране „Карта за функционална оценка“ с част от екипите за подкрепа за личностно развитие на област Русе.

Благодарим на Ивелина Димитрова, обучител на РЦ-Русе и на всички колеги педагогически специалисти, които с голям интерес се включиха в семинара.

Related Posts

© All Right Reserved
Proudly powered by WordPress | Theme: Shree Clean by Canyon Themes.