0

На 4 октомври децата и педагогическите специалисти на РЦПППО – Русе отбелязаха световния ден на животните.

Александър Димитров – ресурсен учител, изнесе интересна беседа на учениците, която възпитава в отговорност, добросърдечност и емпатия. Разказа за съпреживяването, което е един от най-ценните уроци в израстването на децата и осъзнаването на принадлежността им към заобикалящия свят.

Related Posts

© All Right Reserved
Proudly powered by WordPress | Theme: Shree Clean by Canyon Themes.