ИНФОРМАЦИЯ

0

Уважаеми родители,

Във връзка с обявеното извънредно положение в нашата страна и необходимостта да продължим допълнителната подкрепа за личностно развитие, Регионален център – Русе планира дистанционна допълнителна подкрепа.

Ресурсните учители, психолози, логопеди, рехабилитатор на слуха и говора и учител на деца с нарушено зрение ще разработят план за работа, съобразен с родители и деца, учебни ресурси и интернет.

ЗАЕДНО ЩЕ СЕ СПРАВИМ!

Related Posts

© All Right Reserved
Proudly powered by WordPress | Theme: Shree Clean by Canyon Themes.