ПРИКАЗКОТЕРАПИЯ

0

ПРИКАЗКОТЕРАПИЯ В БИБЛИОТЕКАТА ПРИ ЧИТАЛИЩЕ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“ – РУСЕ
Децата и учениците на РЦПППО – Русе с интерес се включиха в един от най-ефективните методи използван от психолози и учители „Приказкотерапия“.
Целта на специалистите бе, с помощта на изкуството, децата да могат да се изразяват, да опознават света около себе си, което допринася за социалната им адаптация.
За децата това се превърна в преживяване изпълнено с положителни емоции.

Още новини

Copyright © 2019 Регионален Център Русе за подкрепа на процеса на приобщаващото образование
ПРОМЯНА ШРИФТ
КОНТРАСТ