Проект на „Teach me 2 help“ Асоциация Дислексия България и РЦПППО – Русе

0

Регионален център – Русе бе домакин на една от работните срещи осъществени в партньорство с Асоциация Дислексия България по проект „Teach me 2 help“. Кремена Илиева – ресурсен учител,  Весела Стойчева – рехабилитатор на слуха и говора и Десислава Роева – ресурсен учител са участници и обучители по проекта. На 23.09.2022 г. всички страни бяха почетни гости и се запознаха с дейността на Регионален център – Русе. Наблюдаваха с интерес работата на Весела Стойчева в сензорните стаи, Невротренинг воден от Десислава Роева, както и принципа на работа с Communicator 5, представен от Кремена Илиева.

Асоциация CES – Орадеа, Румъния е координатор на проекта, а партньори са: Асоциация Дислексия – България, Провинциален инспекторат на образованието – Коджаели, Турция, Регионален инспекторат по начално образование – Игуменица, Гърция, Средно общообразователно училище „Зубейде ханъм“ – Истанбул, Турция, Средно общообразователно училище „Антонио Грамши“ – Палермо, Италия, Група училища – гр.Форнош де Алгодреш, Португалия, Висше училище за бизнес и наука – Лодз, Полша.

Основна цел на проекта е работа в образователния триъгълник: ученици със СОП, учители и специалисти и родители. Целта е да се подпомогне развитието и приобщаването на тези ученици чрез споделяне на опит и добри практики, усвояване и прилагане на нови методи и техники.

Предвидени са три обучения на учители и специалисти от страните партньори.

  • „Емоционално развитие чрез арт-терапия“
  • „Интервенция при специфични нарушения в уменията за учене /дислексия, дисграфия, дискалкулия/“
  • „Сензорна интеграция“

Всяко от тези обучения ще бъде последвано от серия „реплики“ в страните – партньори: обучения на учители, специалисти и родители; практически занятия (уъркшопи) с родители и деца; открити уроци (занятия) с прилагане на представените методи и техники .

Всички дейности по проекта се реализират в сътрудничество с Регионалния център за подкрепа на приобщаващото образование – област Русе. Две от тях вече се осъществиха и специалистите от центъра получиха европейски признати сертификати.

Related Posts

© All Right Reserved
Proudly powered by WordPress | Theme: Shree Clean by Canyon Themes.