0

Днес проф. д.н. Юлия Дончева – Катедра „Педагогика, психология и история“ на РУ „Ангел Кънчев“ с нейните студенти от специалности: Предучилищна и начална училищна педагогика и Начална училищна педагогика и чужд език гостуваха в сградата на РЦПППО – Русе. Те бяха запознати от Антоанета Друмева – логопед и Айгюл Салимова – ресурсен учител теоретично и практически с някои от основните дейности на Центъра и работата на специалистите работещи с децата и учениците със специални потребности, принципите, методите и философията на приобщаващото образование. Разгледаха сензорната зала и залата за релационна психомоторика.

Благодарим за проявения интерес и внимание към нашата работа!

Related Posts

© All Right Reserved
Proudly powered by WordPress | Theme: Shree Clean by Canyon Themes.
ПРОМЯНА ШРИФТ
КОНТРАСТ