Формиране на реч с помощта на допълваща и алтернативна комуникация

0

На 22.02.2023г. специалистите Юлияна Попова и Антоанета Друмева от РЦПППО – Русе, проведоха квалификационно обучение на тема „Формиране на реч с помощта на допълваща и алтернативна комуникация“. Участие взеха 50 педагогически специалиста на образователни институции от област Русе. Те се запознаха със съвкупността от нискотехнологични и високотехнологични средства, които подобряват и увеличават комуникативните умения на децата и учениците, които се затрудняват да използват устен и писмен език и как с помощта на технологиите приобщаващото образование може да помогне на много деца.

Related Posts

© All Right Reserved
Proudly powered by WordPress | Theme: Shree Clean by Canyon Themes.