Автор: РЦ Русе

Дни на коледни вълшебства…

0 Comment

Като истински джуджета децата и техните ресурсни учители творят неуморно, за да зарадват всички свои близки със собствено изработени картички и картини за Коледа. ОУ „Иван Вазов“ гр. Русе с ресурсен учител Ина Василева СУ „Васил Левски“ гр. Русе с ресурсни учители Юлияна Попова и Елеонора Белчева ОУ „Христо Ботев“ с. Ценово с ресурсен учител Павлина Митева

Международен ден на хората с увреждания

0 Comment

По случай 3 декември – Международен ден на хората с увреждания Ви представяме НОВ САЙТ ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ. Всички регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование на едно място. Лесна възможност за подаване на сигнали свързани с образованието и подкрепата на децата и учениците със специални образователни потребности в цялата страна. В България над 25000 деца са със специални образователни потребности и всички ние трябва да създаваме постоянно нови възможности за тяхната подкрепа….

Обучения през месец декември 2021г.

0 Comment

Тема I : „Технология на интерактивното обучение на деца и ученици със специални образователни потребности в общообразователната среда“ Подходяща за: учители в детски градини и училища, ресурсни учители, координатори на ЕПЛР, педагогически съветници, психолози, логопеди, възпитатели. Тематична рамка на обучението: В квалификационната програма е заложена теоретична подготовка и практическо приложение. Технология на интерактивното обучение на децата и учениците със специални образователни потребности. Философията и развитието на приобщаващото образование и рамките на прилагането му в практиката….

16 НОЕМВРИ МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ТОЛЕРАНТНОСТТА

0 Comment

Във връзка със седмицата обявена по повод „Деня на толерантността“ в ДГ „Снежанка“ – Русе, д-р Елка Русинова – психолог и Сашка Илиева – логопед подариха с много любов на екипа на РЦПППО – Русе „Пъзел на толерантността“, изработен от различни възрастови групи, съвместно с децата със специални потребности от детската градина. С израз на благодарност за ползотворната съвместна дейност, екипна работа и методическа подкрепа между двете институции.

Фестивал „Светът е за всички“

0 Comment

Фестивалът „Светът е за всички – 2021 г.” ще се проведе в навечерието на 3 декември – Международният ден на хората с увреждания. Той ще се проведе онлайн. Целта му е да предостави възможност на хора на различна възраст, с различни здравословни проблеми да се срещнат, да изявят своя талант и чрез силата на изкуството да покажат устойчивостта на своя дух и уменията, които имат въпреки ограниченията пред които са изправени ежедневно. Нашите деца от РЦПППО – Русе, учещи…

15 октомври Ден на белия бастун

0 Comment

Днес отбелязваме 15 октомври като Международен ден на белия бастун. Този ден е символ на независимостта на слепите хора. Международният ден на белия бастун се отбелязва от 1969 г. по решение на Международната федерация на слепите с цел привличане на вниманието на международната общност към проблемите на хората с нарушено зрение. По повод този ден с много любов бяха предоставени и лично поднесени на децата с нарушено зрение книги на брайл и книги за деца…

Обучение за помощник на учителя

0 Comment

Във връзка с осъществяване на дейностите по методическа подкрепа и в изпълнение на чл. 10 от Правилника за дейността и устройството на Регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование,  Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Русе /РЦПППО/ организира обучение за помощник на учителя за служители на образователните институции на територията на област Русе, което ще се проведе от 04.10.2021 г. до 08.10.20201г. в сградата на РЦПППО – Русе, гр. Русе, пл. Левски 1А.   Програмата на…

Осигуряване на специалисти за допълнителна подкрепа за учебната 2021/2022 година

0 Comment

РЦПППО – Русе започна прием на заявки за осигуряване на специалисти – психолог, логопед, ресурсен учител, рехабилитатор на слуха и говора, учител на деца и ученици с нарушено зрение за осигуряване на допълнителна подкрепа в детските градини и училища за учебната 2021/2022 год. Съгласно чл.74 и чл.119, ал.2 от Наредбата за приобщаващо образование и организация на учебния процес за новата 2021/2022 година е необходимо да подадете заявление за специалисти на имейла на РЦПППО – Русе:…

© All Right Reserved
Proudly powered by WordPress | Theme: Shree Clean by Canyon Themes.