Автор: РЦ Русе

РЦПППО – Русе организира обучения 2021г.

0 Comment

РЦПППО – Русе организира обучения предназначени за педагогически специалисти в сферата на приобщаващото образование свързани с допълнителната подкрепа за личностно развитие на деца и ученици. Продължителността на едно обучение е 16 академични часа (8 присъствени и 8 дистанционни), като всеки участник получава удостоверение за един квалификационен кредит . Провежданите обучения  са съобразени  с чл. 50, ал. 1, т. 3 и чл. 222, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 11, ал….

Уважаеми родители,

0 Comment

По предложение на МОН, педагогическите специалисти на РЦПППО – Русе имат възможност за провеждане по изключение на присъствени терапевтични дейности и други дейности /ресурсно подпомагане/ за подкрепа на децата и учениците, при заявено писмено желание на родителите им към съответното учебно заведение. Индивидуалните терапевтични дейности и други дейности за индивидуална подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности ще се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки.

ОЦЕНКА НА ПОТРЕБНОСТИТЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

0 Comment

Поради удължаване на противоепидемичните мерки в страната и във връзка с чл. 199 от Наредбата за приобщаващото образование, до 21.12.2020 г. Регионалният екип за подкрепа за личностно развитие /РЕПЛР/ ще извършва оценка на образователните потребности на деца и ученици със специални потребности от разстояние в електронна среда както следва: ЗАЯВЛЕНИЕ от Директорите – формуляр 1.Изтегля се образец на заявлението за оценка на потребностите на дете/деца или ученик/ученици; 2.Заявлението се попълва с коректни данни за обратна връзка се…

Обучение в електронна среда от разстояние

0 Comment

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ, В изпълнение Заповед №01-677/25.11.2020г. на Министъра на здравеопазването се преустановяват присъствените учебни занятия за учениците, считано от 30.11.2020г. до 21.12.2020г. включително, като учениците преминават в ОЕСР. Учениците ще бъдат обучавани от разстояние в електронна среда – синхронно и асинхронно, според индивидуалните възможности и потребности на всеки ученик.

АНКЕТА – Организация на учебния процес в епидемиологична обстановка

0 Comment

Уважаеми родители, Институтът за изследвания в образованието и Асоциация Родители ви канят да дадете своето мнение относно организацията на учебния процес в училищата предвид ситуацията с Ковид-19 и предлагането на различни мерки как да се организира учебния процес. Мнението ви е изключително важно и ценно за нас. Данните от изследването ще бъдат внесени официално в МОН за подпомагане на процеса на вземане на решения с отчитане на гледните точки на всички заинтересовани страни. Анкетата е…

ГОТОВИ ЛИ СМЕ ЗА УЧЕБНАТА ГОДИНА?

0 Comment

В изпълнение на ангажиментите си към децата и учениците Министерството на образованието и науката заедно с Държавна агенция „Закрила на детето“ с участието на експерти от отдел „Киберпрестъпност“ към главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и с Центъра за безопасен интернет и Асоциация „Родители“ с цел оказване подкрепа на педагогическите специалисти и на родители са разработени: Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, в училището и интернет Наръчник за…

СПЕЦИАЛЕН ПОЗДРАВ

0 Comment

От Галина Пламенова Христова по повод 24 май – Ден на българската просвета, култура и на славянската писменост. Един от най-светлите български празници. Поклон пред вас, уважаеми учители. Благодарност за неуморния ви упорит труд да ограмотявате, усъвършенствате и формирате децата – нашето бъдеще.

© All Right Reserved
Proudly powered by WordPress | Theme: Shree Clean by Canyon Themes.